top of page

Revoluce v regenerativní medicíně


Máme dvě možnosti:

řídit zdraví nebo řídit nemoc,


říká Shai Efrati, MD, ředitel Sagolova centra pro hyperbarickou medicínu a výzkum v Shamir (Assaf-Harofeh) Medical Center v Izraeli.

 

„Naším cílem je zlepšit výkon našich pacientů, nejen léčit jejich symptomy.“

"Za výkon považujeme skutečný efekt, rozdíl mezi degenerativním procesem, věcmi, které nás srážejí, a regeneračním procesem, věcmi, které nás posilují," řekl Dr. Efrati.


Při oxygenoterapii v hyperbarické komoře jsou pacienti vystaveni vysokým koncentracím kyslíku, který nasycuje jejich tkáně kyslíkem. Pokud se během terapie koncentrace kyslíku na několik minut vrátí zpět k normálu, vytváří se při tom v těle zdánlivě hypoxický stav, jev, kterému se říká hyperoxicko-hypoxický paradox. 


"Podvádíme buňku, aby si myslela, že má nedostatek kyslíku, i když máte stejné množství kyslíku jako obvykle," říká Dr. Efrati. „Díky tomu se podporují a aktivují regenerační procesy těla se zvláštním zaměřením na mozek. Na rozdíl od konvenční medicíny využívá hyperbarická léčba k ovlivnění buněčné biologie manipulaci prostředí – změnu tlaku a koncentrace kyslíku uvnitř komory. 

Tato řízená manipulace s hladinami kyslíku vytváří nové neurony a krevní cévy v mozku, což se odráží v opravě mozkové tkáně a zlepšené kognitivní funkci. Když je navozena hypoxie, spustí se léčebné mechanismy těla, včetně mobilizace kmenových buněk a angiogeneze.“


Výzkum hyperoxicko-hypoxického paradoxu se zaměřuje především na věkem podmíněný kognitivní pokles. Podle Dr. Efratiho existují důkazy podporující účinnost terapie u různých skupin, jako jsou pacienti po mrtvici, jedinci s traumatickým poraněním mozku a pacienti po COVID-19.


"Měli bychom se dívat na mozek stejně jako na každou jinou tkáň v těle," vysvětlil Dr. Efrati. "Dá se opravit a regenerovat, a k tomu to nutně nemusí být něco chemického, co si dáváme do těla." 


Hyperbarická terapie má obrovský potenciál, řekl Dr. Efrati. Bylo také prokázáno, že zlepšuje srdeční funkci, posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD), fibromyalgii,  erektilní dysfunkci a řadu dalších zdravotních potíží.

43 zobrazení

コメント


bottom of page