top of page

Pramen mládí ?!


Podle nejnovějších zpráv ze světa anti-agingu, v boji proti stárnutí je hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) nezpochybnitelně top volbou.


V poslední době raketově roste popularita HBOT u mnoha herců, hereček, modelek a veřejně činných osob, jejichž pleť je neustále v centru pozornosti.


Co stojí za tajemstvím vypadat a cítit se mladě?

V závislosti na tom, jak definujete stárnutí, může být hyperbarická kyslíková terapie příslovečným „pramenem mládí“.


HBOT

- podporuje opravu buněk,

- potlačuje tvorbu stařeckých skvrn,

- napíná ochablou pokožku a odstraňuje vrásky způsobené špatnou strukturu kolagenu,

- redukuje poškození kožních buněk zvýšením krevního oběhu do nejvzdálenějších oblastí těla, což je pokožka.

- hraje hlavní roli ve stimulaci podpory a aktivace genových sekvencí


Dopřejte svému tělu hyperbarický kyslík !
Objednejte se na 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

Co je stárnutí?


Co tedy stárnutí je a jak ho definujete? Stárnutí se jeví jako geneticky naprogramovaná událost. Vědci biologicky zjistili, že chromozomy v našich buňkách se postupně zkracují pokaždé, když se buňka dělí. Nakonec se dělit přestanou a buňky pak umírají. Pokud by to byl jediný determinant délky lidského života, pak bychom všichni žili zhruba stejně dlouho. Ve skutečnosti, jak všichni víme, se délka života lidí může značně lišit a tato široká variace je, kromě genetiky, do značné míry způsobena kumulativními vlivy, se kterými se tělo člověka setkává v průběhu celého života.


Hyperbarická terapie kyslíkem proti předčasnému stárnutí.


Předčasné stárnutí je zkrácená délka a snížená kvalita života v důsledku účinků různých stresorů na lidské tělo. Nejběžněji známé jsou alkohol, tabák a drogy. Když se k tomu přidají chemikálie z potravin nebo znečištění životního prostředí, traumata, systémové infekce a nesčetné další negativní vlivy, rezervní kapacita lidského těla se postupně ztrácí a následkem je předčasné stárnutí a zkrácená doba života.

Různá traumata zanechávají na lidském těle svoje stopy, které stárnutí urychlují.

Výzkum za posledních 30 let ukázal, že tyto stopy, vedoucí k předčasnému stárnutí lze zahladit. Pomocí hyperbarického kyslíku je oprava těchto chronických ran možná a předčasného stárnutí lze nejen zastavit, ale i zvrátit.

To bylo mnohokrát ilustrováno např. na mozkových skenech pacientů s neuro- degenerativními chorobami před a po hyperbarické terapii.

Hyperbarická léčba kyslíkem stimuluje angiogenezi, růst nových krevních cév do tkání a v roce 2007 bylo prokázáno, že způsobuje uvolňování nových kmenových buněk z naší kostní dřeně do našeho oběhu.

Ukázalo se, že HBOT má detoxikační účinky a potlačuje zánět, což je velmi důležité, protože většina našich chronických onemocnění může pocházet z chronického zánětu.Hyperbarická léčba kyslíkem pro zdraví a energii.


Otázkou dnešní doby je, zda existuje něco jako „přirozené“ stárnutí. Vzhledem ke znečištění našeho ovzduší, potravin, životního prostředí, všudypřítomné expozici průmyslovými zplodinami, těžkým kovům, zubním amalgámům, a různým chemikáliím bychom mohli usuzovat, že předčasně stárnou všichni.

Pokud je to pravda, z regeneračních účinků hyperbarické kyslíkové terapie by mohl mít prospěch každý.


Fontána mládí?!


Mnoho vědců se domnívá, že hyperbarický kyslík může být považován za skutečný pramen mládí a hyperbarická kyslíková terapie za účinný nástroj proti stárnutí.

147 zobrazení

Comments


bottom of page