top of page

Jak zlepšit kondici mozkuHyperbarická kyslíková terapie stimuluje spící neurony, pomáhá vytvářet nové synapse a axonální spojení a podporuje neuroplasticitu.


Regenerace mozkové tkáně je multifaktoriální proces, ve kterém má hyperbarický kyslík nezastupitelné místo.


Hyperbarická kyslíková terapie významně zvyšuje hladinu kyslíku v krvi a tkáních těla a dodává mozku potřebnou energii na podporu metabolismu.


Naše mozky trpí nezdravým životním stylem, stresem a toxickým životním prostředím.


Rozsáhlý výzkum i mnoho lékařských studií ukazují, že HBOT má klíčový vliv na omlazení a regeneraci mozku stimulací tvorby nových krevních cév.


Zvýšený přísun kyslíku v mozkových tkáních dokáže oživit spící buňky, vytvářet nové a nová spojení.

Dopřejte svému tělu hyperbarický kyslík!
Objednejte se na čísle 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

Činnost mozku je velmi náročná na zásobování kyslíkem a energií. Mozek spotřebuje asi 20% veškerého přijatého kyslíku, 15% srdeční činnosti a 25% celkové tělesné glukózy na to, aby udržel asi 5-10% aktivních neuronů. Spotřeba kyslíku a energie na regeneraci mozkových tkání stoupá spolu s věkem a poškozením mozku např. po úrazu nebo po mozkové příhodě.


Neurodegenerativní choroby jsou dnes na vzestupu. Vaskulární demence nebo Alzheimerova choroba už nejsou jen projevem stáří, ale začínají se objevovat i ve středním věku. Zatížení neurodegenerativní chorobou je těžké nejen pro samotného postiženého, ale i pro jeho blízké.

Hyperbarická kyslíková terapie nabízí účinné řešení, jak podobným nežádoucím stavům předcházet.

178 zobrazení

Comments


bottom of page