top of page

Neuropatie a diabetická noha


Nové výzkumy potvrzují, že neuropatie je primárně způsobena nedostatkem kyslíku.


Příčin neuropatie může být několik. Může jít o důsledek špatného krevního oběhu, utisknutí nervu, zhoršení místního prokrvení, zvýšeného množství glukózy v krvi nebo vlivem toxických chemikálií (léků, pesticidů, těžkých kovů, čisticích rozpouštědel nebo toxických látek), které vytvářejí nadměrné volné radikály, a tím snižují dostupnost kyslíku v buňkách.


Pokud má nervová buňka kyslíku nedostatek, stahuje se a zmenšuje, aby kyslíkem šetřila. To má za následek zvětšení mezery, synaptického spojení, mezi jednotlivými nervovými buňkami a omezení jejich vzájemné vazby. Nervový impulz musí tyto mezery „přeskakovat“ a pokud je mezera příliš velká, elektrický nervový impuls se nemůže plynule šířit a celý nervový přenos se naruší.


Až padesát procent pacientů s diabetem pociťuje necitlivost, pálení, elektrizující bodání nebo střílení bolesti v dolních končetinách.


Tyto příznaky se mohou objevit už u osob s pre-diabetem nebo se zhoršenou tolerancí na glukózu.


Čím je člověk starší, a čím déle trpí cukrovkou, tím je vyšší riziko bolestivých stavů jako následku poškozených nervů.


Nedostatek citu v noze může mít dalekosáhlý dopad. Otlaky, puchýře a drobná poranění mohou přerůst až do nehojících se otevřených ran, které mohou skončit nekrózami, případně amputací.


Léky, které tyto problémy řeší, mají primárně za cíl znecitlivění kořenů nervů na úrovni páteře. Signály bolesti se tak nemohou dostat až do mozku, takže tyto dysfunkční nervové signály nejsou vnímány jako bolest. Bohužel, časem se tělo stane vůči lékům odolným a dávky je nutné zvyšovat.

To může vést až ke znecitlivění končetin a ke ztrátě vnímání toho, kde jsou vaše nohy v čase a prostoru. Tyto příznaky mohou napodobit i Alzheimerovu chorobu a zhoršovat celkový zdravotní stav.


Dopřejte svému tělu hyperbarický kyslík!
Objednejte se na čísle 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

Hyperbarická kyslíková terapie je ověřená účinná metoda při potlačování bolesti a dysfunkce spojené s diabetickými a nediabetickými neuropatiemi rukou a nohou.


Hyperbarický kyslík podporuje zdravé nervové funkce prostřednictvím hojení namísto potlačování bolesti.


Hyperbarická kyslíková terapie


  • Snižuje otok, zvyšuje produkci energie pro obnovu nervů

  • Odstraňuje zánět a umožňuje hojení

  • Zlepšuje zdraví krevních buněk, a tím zlepšuje přenos kyslíku a účinnost léků

  • Výrazně zvyšuje aktivitu bílých krvinek v boji s patogeny

  • Usnadňuje eliminaci kostních infekcí

  • Snižuje počet operací a úmrtí souvisejících se špatnými oběhovými a tkáňovými infekcemi

  • Mimořádně důležitá je stimulace růstu nových kapilár a cév, podporující zdraví nervů

  • Podporuje regeneraci tkání a hojení poškozené tkáně

1 333 zobrazení

Comments


bottom of page