top of page

Jak urychlit hojení ranDlouholetá praxe ukazuje, že lokální hypoxie, nedostatek kyslíku ve tkáních vede ke špatnému hojení ran.

Rány, bez ohledu na jejich velikost se hojí výrazněji delší dobu, tvoří se více jizev a zvyšuje se riziko infekce.Předpokladem hojení ran je tvorba kolagenní matrice v místě rány.

Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání a tvoří až 30% všech proteinů v našem těle a je zodpovědný za pružnost a pevnost tkání.

Další podmínkou dobrého hojení ran je angiogeneze, tvorba nových krevních cest. Při poranění nebo v operačních ranách dochází k narušení stávajícího krevního zásobení a tím i k nedostatečnému okysličení tkání. Obnova krevních cest a tvorba nových kapilár je tedy pro hojení ran zásadní.

Pro potřebnou tvorbu kolagenní matrice a angiogenezi je nezbytná vysoká saturace kyslíkem, dostatečné napětí kyslíku v buňkách.

Dopřejte svému tělu hyperbarický kyslík!
Objednejte se na čísle 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

Pokud se tkáně vystaví vlivu hyperbarického kyslíku v kyslíkové komoře, tvorba kolagenu a nových kapilár se zvýší až 40-ti násobně oproti hojení ran při atmosférickém tlaku.

Pozitivní účinek hyperbarického kyslíku po hodinovém sezení v kyslíkové komoře působí až 36 hodin. Hyperbarická oxygeno terapie se v těchto případech doporučuje 2x -3x týdně, pochopitelně čím častěji, tím je její účinek silnější.

44 zobrazení
bottom of page