top of page

Hyperbarický kyslík zlepšuje výkonnost seniorů

Pro západní svět se pokles kognitivní a funkční výkonnosti spojené s postupujícím věkem stal, vzhledem ke stárnoucí populaci významným problémem.

A to nejen zdravotním a sociálním, ale i ekonomickým. Proto se na jeho řešení zaměřuje hlavní výzkumné úsilí mnoha odborných pracovišť po celém světě.


Vědci z centra pro hyperbarickou medicínu spolu se Sackler School of Medicine a Sagol School of Neuroscience z Tel Aviv University přišli po letech zkoumání s převratným objevem:

" Konečně jsme našli pro člověka účinnou a bezpečnou terapeutickou intervenci, která dokáže tento nechtěný jev související s věkem vyřešit " říká vedoucí projektu prof. Efrati.

"Tento přelomový výzkum bude mít dalekosáhlý dopad na způsob, jakým vnímáme proces stárnutí a schopnost zastavit nebo zvrátit jeho příznaky."


Výsledkem desetiletého výzkumu je poznání ohromující schopnosti hyperbarického kyslíku obnovit mozkové funkce, zlepšit nebo léčit poranění mozku, jako je mrtvice, traumatické poranění mozku a anoxické poranění mozku zvýšením průtoku krve mozkem.


Dopřejte svému tělu hyperbarický kyslík!
Objednejte se na čísle 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

Během HBOT pacient dýchá čistý kyslík v přetlakové komoře, což zvyšuje rozpustnost kyslíku v krvi, která ho pak roznáší po celém těle.

Zvýšené množství kyslíku stimuluje uvolňování růstových faktorů a kmenových buněk, které podporují hojení.

HBOT se celosvětově používá převážně k léčbě chronických nehojících se ran.


O regeneračních účincích HBOT existuje stále více důkazů. Výzkumníci prokázali, že hyperbarický kyslík pomáhá obnovit a posílit metabolizmus tkání díky aktivaci genů citlivých na zvýšenou hladinu kyslíku a tlak prostředí. Tyto cílené geny indukují proliferaci kmenových buněk, snižují zánět a indukují tvorbu nových krevních cév a mechanismů opravy tkání.


"Zúžení a uzavření malých krevních cév, ke kterému s postupujícím věkem dochází, je dominantním prvkem v procesu lidského stárnutí. To nás vedlo k závěrům, že HBOT může ovlivnit výkon mozku stárnoucí populace. “ vysvětlil profesor Efrati.


"Zjistili jsme, že HBOT vyvolalo významné zvýšení průtoku krve mozkem, což korelovalo se zlepšením kognitivních funkcí a to potvrzuje naši teorii. Podobný příznivý účinek HBOT lze vyvolat i v jiných orgánech stárnoucího těla.“

307 zobrazení

Comentários


bottom of page