top of page

Hyperbarická léčba u dětí s autismem - studie


Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie.


Několik kontrolovaných studií hyperbarické léčby u dětí s autismem zaznamenalo klinické zlepšení stavu dětí. Tato léčba však dosud nebyla hodnocena kontrolovanou studií.


Byla proto provedena multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie, aby byla účinnost hyperbarické léčby u dětí s autismem vyhodnocena.


 Zvýhodněný pronájem hyperbarické komory pro dva na šest týdnů. 
Pohodlná a prostorná komora se dvěma přívody kyslíku.
Objednejte na čísle 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

METODA:

Studie se zúčastnilo 62 dětí s autismem ve věku 2–7 let. 33 z nich bylo náhodně přiřazeno k 40-ti hodinovým terapiím hyperbarickou léčbou v atmosféře 1,3 atmosféry a 24% kyslíku („léčebná skupina“) 29 dětí bylo přiřazeno k pobytu v místnosti s mírně natlakovaným vzduchem při 1,03 atm a 21% kyslíku ("kontrolní skupina").


Kontrola výsledků se prováděla podle stupnice klinického globálního zobrazení - Clinical Global Impression (CGI), kontrolního seznamu aberantního chování - Aberrant Behavior Checklist (ABC), (ABC) a kontrolního seznamu pro hodnocení léčby autismu - Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC).


VÝSLEDEK:

Po 40 sezeních se průměrné skóre CGI lékaře v léčené skupině významně zlepšilo v kontrole celkového fungování, receptivního jazyka, sociální interakce a očního kontaktu. 30% dětí v léčené skupině bylo hodnoceno jako "velmi zlepšeno" nebo "mnohem lepší" ve srovnání s 8% v kontrolní skupině.


Celkově se v léčené skupině zlepšilo 80% dětí ve srovnání v 38% kontrolní skupině.


Podle rodičovského skóre CGI se v léčené skupině v kontrole celkového fungování, receptivním jazyku a v očním kontaktu zlepšily téměř všechny děti.


Na ABC byla pozorována významná zlepšení v léčené skupině v celkovém skóre, podrážděnosti, stereotypech, hyperaktivitě a řeči více než 30% u každého dítěte. Na rozdíl od kontrolní skupiny, kde k žádnému zlepšení nedošlo.


Také podle hodnocení ATEC se senzorické / kognitivní vědomí významně zlepšilo v léčené skupině ve srovnání s kontrolní skupinou.


Post-hoc analýza ukázala, že děti nad 5 let a děti s nižší počáteční závažností autismu měly nejsilnější zlepšení.


Hyperbarická léčba byla bezpečná a dobře tolerovaná.


ZÁVĚR:

Děti s autismem, které podstoupily 40x hyperbarickou léčbu při 1,3 atm a 24% kyslíku po dobu jedné hodiny, měly ve srovnání s dětmi, které dostávaly mírně natlakovaný vzduch v místnosti, výrazné zlepšení celkového fungování, receptivního jazyka, sociální interakce, očního kontaktu a smyslového / kognitivního vědomí.· BMC Pediatr. 2012 Dec; 42 (4): 236.

1 978 zobrazení

Comments


bottom of page