top of page

Hyperbarická léčba autismu u dětí – zkušenosti rodičů


Často se setkávám s dotazy rodičů nebo odborné veřejnosti, jak to vlastně s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí s autismem vlastně je.


Je účinná nebo není ???


Hyperbarický kyslík se na kompenzaci autismu nejen dětí používá zhruba posledních dvacet let.

Teorie vychází ze zjištění, že zvýšení množství kyslíku v organizmu sníží nadměrné otoky mozkové tkáně, zvýší průtok krve mozkem, stimuluje mozkovou tkáň, podporuje regenerační procesy a mobilizuje kmenové buňky.


Mnoha studiemi bylo ověřeno, že hyperbarický kyslík pomáhá mozku dělat svou práci lépe, což vede k tomu, že se zvyšují kognitivní dovednosti a člověk je více „přítomný“, pokud jde o sociální interakci a komunikaci. To se týká mozku obecně, ať o následky mozkové příhody, úrazu nebo neurodegenerativních změn.


Léčbou autismu pomocí hyperbarického kyslíku se celosvětově zabývá mnoho odborných pracovišť a na toto téma bylo zpracováno více než 1 000 studií.

Drtivá většina studií uvádí u dětí pozitivní pokrok, ale jsou i studie, které prokazatelný účinek kyslíku nepotvrdily.


Porucha autistického spektra má různé stupně postižení a velice široké způsoby projevů. Je proto zřejmé, že na každé dítě bude léčba působit jinak a mohou se vyskytnout případy, že se zlepšení nedostaví vůbec, nebo jen malé.


Zkušenosti několika málo desítek rodin autíků, které mají s naší hyperbarickou komorou zkušenosti, mohu shrnout takto:


· Čím je dítě mladší, tím výraznějších úspěchů dosáhlo. Nevětšího pokroku dosahovaly děti předškolního věku.

· Děti na pobyt v komoře reagují různě. Některé jsou ospalé a unavené, jiné mají plno energie. Denní rozvrh terapie je nutné naplánovat podle toho, jak se dítě cítí.

· Některé děti jsou zpočátku v komoře neklidné nebo pláčou. Je třeba je zabavit nebo uklidnit. Zatím se nestalo, že by nějaké dítě terapii odmítlo. Starší děti naopak pobyt v komoře vyhledávají, protože jsou tam zalezlé a schované. Ve všech případech se na zabavení dětí použily notebooky, tablety nebo telefony s nějakým programem.

· S menšími dětmi jsou v komoře vždy rodiče, starší, pokud to situace dovoluje, mohou být v komoře sami, ale vždy pod dohledem.

· Kyslík menší děti dýchají z přívodu, který jim rodič přidržuje před obličejem. Starší děti nemají problém s kyslíkovými brýlemi. Dýchací masky se neosvědčily.


· Podle rodičů měly děti po terapii zvýšený oční kontakt, sníženou citlivosti na hluk a lepší sociální orientaci, začaly se těšit do dětského kolektivu a byly více kamarádské. Byly více přítomné, klidnější a lépe spaly. Děti, které nemluvily, začaly „mluvit“, žvatlat a cíleně říkat slabiky nebo jednoduchá slůvka.


· Hyperbarickou komoru je vhodnější si půjčit domů, než na terapii docházet. Ve známém prostředí jsou děti klidnější a je snazší terapii skloubit s denním režimem rodiny. Optimální doba terapie je šest týdnů, případně s opakováním.

· Nikdo z rodičů nezaznamenal, že by hyperbarická kyslíková terapie nepřinesla zlepšení. Samozřejmě jde o subjektivní hodnocení rodičů, ale na druhou stranu jen rodiče, kteří jsou s dítětem v každodenním kontaktu, mohou změny v chování dítěte posoudit.


Ještě na závěr odkazy na několik studií, na internetu jich lze vyhledat mnohem víc.


Studie o hyperbarickém kyslíku a autismu:


Léčba hyperbarickým kyslíkem u poruch autistického spektra, Military Hospital of Tunis 21.9.2021 (U.S. National Library of medicine), www. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04472780

Hyperbarická léčba dětí s autismem: multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie. Rossignol DA, Rossignol LW, Smith S, Schneider C, Logerquist S, Usman A, Neubrander J, Madren EM, Hintz G, Grushkin B, Mumper EA. BMC Pediatr. 13. března 2009; 9:21. PMID: 19284641 [PubMed – indexováno pro MEDLINE]

Hyperbarická oxygenoterapie u thajských autistických dětí. Chungpaibulpatana J, Sumpatanarax T, Thadakul N, Chantharatreerat C, Konkaew M, Aroonlimsawas M. J Med Assoc Thai. 2008 srpen;91(8):1232-8. PMID: 18788696 [PubMed – indexováno pro MEDLINE]

Přehled nedávných zpráv o autismu: 1000 studií publikovaných v roce 2007.Hughes JR. Chování při epilepsii. říjen 2008;13(3):425-37. Epub 2008 Jul 31. Recenze. PMID: 18627794 [PubMed – indexováno pro MEDLINE]

Účinky hyperbarické oxygenoterapie na oxidační stres, záněty a symptomy u dětí s autismem: otevřená pilotní studie. Rossignol DA, Rossignol LW, James SJ, Melnyk S, Mumper E. BMC Pediatr. 16. listopadu 2007;7:36. PMID: 18005455 [PubMed – indexováno pro MEDLINE]

Hyperbarická oxygenoterapie může zlepšit některé patofyziologické nálezy u autismu. Rossignol DA. Med hypotézy. 2007;68(6):1208-27. Epub 2006, 4. prosince. PMID: 17141962 [PubMed – indexováno pro MEDLINE]

Hyperbarický kyslík v léčbě dětského autismu: randomizovaná kontrolovaná studie. Sampanthavivat M, Singkhwa W, Chaiyakul T, Karoonyawanich S, Ajpru H. Potápění Hyperb Med. září 2012;42(3):128-33.PMID: 22987458 Klinická studie.

473 zobrazení

Commentaires


bottom of page