top of page

Autismus a HBOT


Autismus je neurodevelopmentální porucha, u které se léčba zaměřuje především na speciální výuku a behaviorální terapii, lékařská věda v současné době nemá co nabídnout.

Nedávný výzkum zjistil, že někteří autističtí jedinci mají snížený průtok krve do mozku, známky zánětu v mozku a zvýšené markery oxidačního stresu.


Několik nezávislých výzkumných studií s počítačovou emisní tomografií (SPECT)

a pozitronovou emisní tomografií (PET) odhalilo hypoperfuzi do několika oblastí autistického mozku, zejména do temporálních oblastí a oblastí specificky souvisejících s porozuměním jazyka a zvuků.

Několik studií ukazuje, že snížený průtok krve do těchto oblastí koreluje (má vztah)

s mnoha klinickými rysy spojenými s autismem. A to včetně opakujícího se sebe -stimulačního a stereotypního chování a poruch komunikace, smyslového vnímání a sociální interakce.

 Zvýhodněný pronájem hyperbarické komory pro dva na šest týdnů. 
Pohodlná a prostorná komora se dvěma přívody kyslíku.
Objednejte na čísle 606 086 318 nebo na info@kyslikovaterapie.cz

Hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) byla klinicky úspěšná u několika syndromů mozkové hypoperfuze, včetně mozkové obrny, fetálního alkoholového syndromu, poranění hlavy a mrtvice. HBOT může kompenzovat snížený průtok krve zvýšením obsahu kyslíku v plazmě a tělesných tkáních a může i dokonce normalizovat hladiny kyslíku v ischemické tkáni. Studie navíc prokázaly, že HBOT má silné protizánětlivé účinky a snižuje oxidační stres.

Nedávné důkazy dále ukazují, že HBOT mobilizuje kmenové buňky z lidské kostní dřeně, což může napomáhat zotavení u neurodegenerativních onemocnění. Na základě těchto zjištění se předpokládá, že u jedinců s autismem HBOTpříznaky onemocnění zlepší.

215 zobrazení

Comments


bottom of page